بازدید مدیرعامل شرکت SWM از شرکت توفرم

  • یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 07:59
  • نوشته شده توسط
بازدیدآقای Heikki مدیر عامل شرکت SWMفنلاند از شرکت و انبار شرکت توفرم
 شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد ماه 95
 شرکت در نمایشگاه نما و سازه ها آبان ماه 94
حضور شرکت توفرم در پانزدهمین نمایشگاه صنعت و ساختمان، مرداد ماه 94
 شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان مرداد ماه 96