اهداف شرکت توفرم

کلیه فعالیت های شرکت توفرم معطوف به شناسائی و درک مشکلات مشتریان و ارائه پاسخ های مناسب می باشد. از این رو جهت گیری های اصلی این شرکت بر اساس 4 محور مهم زیر تنظیم می گردد.


1.شفافیت سازی

آگاهی حق مشتری است و مشتری حق انتخاب دارد. ما به این اصل اعتقاد راسخ داریم و بدان پایبندیم. اطلاعات در همه امور اعم از بازرگانی و فنی بصورت شفاف در اختیار مشتریان شرکت توفرم قرار می گیرد.


2.نوآوری

در اخذ نمایندگی و انتخاب محصولات، شرکت کارینگتون اینترنشنال هرگز به دنبال کالاهای پرسود نمی باشد، بلکه مبنای انتخاب، کالا ها و خدماتی است که موجب نوآوری می گردد و انگیزه لازم را برای حرکت در پرسنل شرکت، مشتریان و نیرو های اجرائی ایجاد می کند.


3.مشتری مداری

شرکت توفرم به نگرانی ها و دغدغه های مشتریان واقف است. مشتری ایرانی به دنبال کالاهای مرغوب، فروشندگان ثابت قدم، قیمت های منصفانه و خدمات اجرائی بی نقص می باشد. شرکت توفرم تلاش می کند به خواسته های مشتریان در این زمینه ها رسیدگی نماید.


4.صداقت و درستی در کار

صداقت و درستی در کار و در زندگی نزد مدیران و پرسنل شرکت توفرم نه یک روش بلکه یک اصل است. در شرایط سخت و ناهموار، تصمیم گیری برای این شرکت بسیار آسان است چرا که راه صحیح همواره راهیست که وجدان را با آسودگی خاطر به مقصد می رساند.