معرفی توفرم

شرکت توفرم در سال 1386 با هدف طراحی و اجرای پروژهای معماری و ساختمانی با استفاده از مواد و متریال نوین در صنعت ساختمان به وسیله گروه مهندسان معمارتشکیل گردید.طی  فعالیت خود در جهت گسترش دستاوردهای نوین صنعت چوب ،در دنیا به تکنولوژی ترموود روی آورده و توانسته پروژه های متعددی در ایران اجرا نماید