اتمام پروژه مرزداران

  • یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 08:11
  • نوشته شده توسط
در این پروژه از چوب شرکت SWM فنلاند استفاده شده است.برای پوشش این چوب در مقابل خورشید UV از رنگ سوپر کالر شرکت تیکوریلا استفاده گردیده است

شروع پروژه نیاوران

  • یکشنبه, 15 مرداد 1396 ساعت 05:44
  • نوشته شده توسط
 متراژ تقریبی این پروژه 150 متر مربع می باشد که در این پروژه از چوب 19.117 شرکت SWM فنلاند استفاده شده است.برای پوشش این چوب در مقابل خورشید UV از رنگ سوپر کالر شرکت تیکوریلا استفاده…

شروع پروژه ترموود خیابان سهروردی

  • شنبه, 31 تیر 1396 ساعت 09:42
  • نوشته شده توسط
 در این پروژه از چوب 19.117 شرکت SWM فنلاند استفاده شده است.برای پوشش این چوب در مقابل خورشید UV از رنگ سوپر کالر شرکت تیکوریلا استفاده گردیده است

شروع پروژه پاسداران

  • یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 09:35
  • نوشته شده توسط
متراژ تقریبی 80 متر مربع که در این پروژه از چوب 19.92 شرکت SWMفنلاند استفاده شده است.برای پوشش این چوب در مقابل خورشید UV از رنگ سوپر کالر شرکت تیکوریلا استفاده گردیده است

پروژه نمای ترموود شهر سمنان

  • یکشنبه, 25 تیر 1396 ساعت 00:00
شروع پروژه در شهرسمنان که در این پروژه از چوب 19.117 شرکت SWMفنلاند استفاده شده است.برای پوشش این چوب در مقابل خورشید UV از رنگ سوپر کالر شرکت تیکوریلا استفاده گردیده است