شركت توفرم در عمليات نصب خود از پيچ هايي به ضخامت(رزوه) ٤/٥كه كل پيچ رنگ كوره خورده استفاده ميكند. اين پيچ ها در آب و هواي مرطوب ٣٥سال ماندگاري داشته و به هيچ وجه زنگ نمي زند

بازدید 1565 بار